นโยบายการจัดส่งสินค้า

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

วันจัดส่งสินค้า
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
สินค้ารับประกับตั้งแต่วันที่ส่ง ยึดข้อมูลตามใบ